Velkommen til Airmail

AirMail er en tjeneste fra Telenor som lar deg sende e-post fra din PC til en hvilken som helst mobiltelefon. AirMail åpner for at kunder og kontakter kan sende SMS, MMS og e-post rett til din innboks. AirMail er uavhengig av internettleverandør, mobiltelefon, operatør og abonnementstype. Den krever ingen installasjon av tilleggsprogrammer, hverken på PC eller mobiltelefoner.

Send e-post til mobilen

AirMail er et abonnementsbasert internettjeneste levert av Telenor. Med AirMail brukes mobilnummere til ansatte, kontakter og kunder som e-postadresser, uavhengig av hvilket e-postprogramm du bruker, uavhengig av hvilke modell telefon som mottar e-posten. Når du sender e-post til et mobilnummer, vil AirMail tilpasse den for avlesing i en telefon og sende den uten opphold direkte til mottakers telefon. Hun varsles at hun har mottatt en ny melding som kan åpnes og leses som en hvilken som helst annen melding. AirMail meldinger er ikke begrenset til tittel og de første linjene i en e-post - hele meldingen vises.

AirMail - et tillegg til dine eksisterende kommunikasjonskanaler. Du bruker den når:

  • det er tidskritisk å nå ut med ditt budskap eller melding (mobilen er alltid på)
  • det er viktig å kunne følge trådene i en dialog (svar på AirMail leveres til innboksen i e-postprogrammet)
  • du trenger et effektiv sett å få inn identifisert respons fra markedet (ingen behov for ytterlig datavasking, avsender er identifisert)
  • du ikke ønsker å administrere utstyr, programvare og drift eller investeringer (du abonnerer på AirMail tjenesten)
  • du ønsker dine kunder skal ha ett nummer å forholde seg til når de skal sende meldinger til deg (du er ikke avhengig av kortnummer eller kodeord!)

Hvordan virker AirMail

Du kan bruke e-postfunksjoner i ditt e-postprogram som gruppeutsendelser, kombinere tekst og bilder, inkludere vedlegg osv. Ønsker mottaker å svare på en AirMail, kan hun bruke svarfunksjonen på telefonen som for en SMS. Svaret plukkes opp av AirMailtjenesten og leveres til din innboks. For at du skal identifisere avsenderen, vil AirMail legge til navn, adresse, og telefonnummere.

For mer informasjon:

  • send en en SMS med kodeord AM til 2252 og vi kontakter deg, eller
  • send en e-post til frontdesk@linus.no, eller
  • ring 02252.
© 2006 Linus AS